Lezingen

Toen in het jaar 2000 mijn debuut Oxzana het levenslicht zag, namen Frederike Kleefstra en Corinne Staal mij mee ‘op tournee’, langs de bibliotheken. Het was een goede vuurdoop. Sinds die tijd verzorg ik met veel plezier lezingen over mijn boeken, met of zonder muzikale begeleiding. Ik noem Vrouwen van Nu, Passage, parochie- of gemeente-avonden, humanistisch verbond, vrijwilligersorganisaties, leesclubs, etc.

Ik werk(te) samen met:  Frederike Kleefstra en Corinne Staal, Rodhan Al-Khalidi en Piet Kok, Bouke van der Woude e.a., Sânman & Sikke, Ernst Langhout & Johan Keus, Baro Drom (met Herman Peenstra), It Frysk Saksefoankwartet, Eddy Dykstra, Klaas de Boer… En met de Friese auteurs Aggie van der Meer, Sietse de Vries, Tsjebbe Hettinga, Cornelis van der Wal, enz.

Bij Kompleten en Neiskrift maak ik gebruik van filmfragmenten en een beeldpresentatie.