Home

Wikselje fan taal rjochtsboppe / Wissel van taal rechtsboven

Lezingen
Zoekt u een zinvolle activiteit voor uw verenigingsavond? Ik verzorg lezingen over mijn romans, en over het schrijven van Levensverhalen.

Lees Meer 


Cursus/workshop
In april en september 2018 starten er nieuwe groepen
Levensverhaal schrijven, bij Tresoar in Leeuwarden op woensdagmiddag. Geef u snel op, de groep is zomaar vol!

Lees Meer

IMG_1864Tekstredactie of
manuscriptbegeleiding
Behoefte aan een kritisch oog over uw tekst? Of aan een meelezer van uw manuscript? Laat iets horen.

Ik schrijf eveneens Levensverhalen in opdracht. 

Lees Meer